Hỗ trợ bài học & Giảng đệm

Học sinh cần hỗ trợ giảng đệm hoặc hỏi bài có thể học qua hệ thống lớp trực truyến Zoom.

Học sinh Khối lớp nào truy cập vào link giảng đệm khối ấy. Chi tiết bên dưới:

Lớp giảng đệm học sinh khối 6 (Khóa 22): 

Ca 1: Từ 19g30 - 20g20

Ca 2: 20g40 - 21g30

  Click here 

Bấm vào ĐÂY để vào Ca giảng đệm Khối 6

 

·        Passcode (bằng chữ): psekhoi6

·        Passcode (bằng số): 990 1474 4957

---------------------------------------------*********---------------------------------------------------

Lớp giảng đệm học sinh khối 7 (Khóa 21): 

Ca 1: Từ 19g30 - 20g20

Ca 2: Từ 20g40 - 21g30

  Click here 

Bấm vào ĐÂY để vào Ca giảng đệm Khối 7

 

·        Passcode (bằng chữ): psekhoi7

·        Passcode (bằng số): 915 7218 7821


Bộ phận ORDS - TATC Vĩnh Phúc