Hệ thống giao diện và ứng dụng phục vụ giảng đệm từ Lớp 6 đến Lớp 12.

Giảng đệm Zoom - Khối 6

Mã vào lớp giảng đệm Zoom - Hỗ trợ Khóa Tiếng Anh tăng cường cho HS Lớp 6.

LƯU Ý: Bạn phải đăng nhập bằng tài khoản học sinh của mình để mở lớp GIẢNG ĐỆM.

Bấm nút Đăng nhập (phía góc phải màn hình) hoặc nút (Continue) bên dưới nhé.

Giảng đệm Zoom - Khối 7

Mã vào lớp giảng đệm Zoom - Hỗ trợ Khóa Tiếng Anh tăng cường cho HS Khối 7.

LƯU Ý: Bạn phải đăng nhập bằng tài khoản học sinh của mình để mở lớp GIẢNG ĐỆM.

Bấm nút Đăng nhập (phía góc phải màn hình) hoặc nút (Continue) bên dưới nhé.

Giảng đệm Zoom - Khối 8

Mã vào lớp giảng đệm Zoom - Hỗ trợ Khóa Tiếng Anh tăng cường cho HS Khối 8.

LƯU Ý: Bạn phải đăng nhập bằng tài khoản học sinh của mình để mở lớp GIẢNG ĐỆM.

Bấm nút Đăng nhập (phía góc phải màn hình) hoặc nút (Continue) bên dưới nhé.